A ALL Y DIWYDIANT FFASIWN DDOD YN GYNALIADWY?

Mae dyfodol ffasiwn yn ddisglair ac yn gyfrifol - os gwnawn ni'r newid gyda'n gilydd!

Er mwyn cyfrannu'n well at ddiogelu'r amgylchedd, dechreuwyd awgrymu bod pob cwsmer yn defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu yn raddol i ddisodli'r rhai presennol o 2015. Trwy ein hymdrechion ar y cyd â chyflenwyr, mae mwy na 99% o fathau o ffabrig wedi datrys y problemau technegol o wehyddu â deunyddiau wedi'u hailgylchu, ac mae'r rheolaeth cost wedi cyrraedd neu gyrraedd nod disgwyliedig y cwsmer.

Yn ogystal, rydym hefyd wrthi'n astudio deunyddiau pecynnu wedi'u hailgylchu, gan obeithio cyflawni cyfradd ailgylchu 100% o'n cynnyrch yn y dyfodol agos.